Zasłużeni Zbytkowianie

11 listopada poza świętowaniem 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, połączona z wręczeniem wyróżnień „Zasłużony dla sołectwa i miasta”, „Zasłużony dla Gminy Strumień” oraz Laur Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”.
Wielkie gratulacje dla laureatki Srebrnej Cieszynianki:
Grażyny Gądek – za wybitny wkład w badanie dziejów naszej Małej Ojczyzny, za wielowymiarową działalność edukacyjno-wychowawczą oraz publicystyczną, pozwalającą ocalić od zapomnienia losy ludzi i historię naszego Regionu. za wybitny wkład w badanie dziejów naszej Małej Ojczyzny, za wielowymiarową działalność edukacyjno-wychowawczą oraz publicystyczną, pozwalającą ocalić od zapomnienia losy ludzi i historię naszego Regionu.

Pani Grażyna Gądek to postać pełna pasji i oddania swojej Małej Ojczyźnie. Swoje życie związała ze Zbytkowem i Strumieniem. To tu po ukończeniu studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego podjęła pracę jako nauczycielka języka polskiego, najpierw w Szkole Podstawowej a potem w Gimnazjum im. Powstańców Śląskich, stawiając nie tylko na bardzo wysoki poziom edukacji, ale przede wszystkim na indywidualne podejście do każdego ze swoich podopiecznych. Razem z mężem, również nauczycielem, wychowali dwóch synów. Przez kilkanaście lat (2001-2015) pełniła funkcję egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Za swoją pracę na rzecz edukacji została nagrodzona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (w 1998 i 2005 roku). Dla swoich uczniów stanowiła przykład wartości, które są bezcenne i ponadczasowe. Zawsze pogodna, uśmiechnięta, cierpliwa.

Gdy przeszła na w pełni zasłużoną emeryturę, oddała się działaniom na rzecz zachowania historii miejscowości, z którą tak bardzo jest związana, pracując społecznie na rzecz Zbytkowa i udzielając się aktywnie w jego organizacjach. Była współtwórczynią wielu inicjatyw, takich jak Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Strumieńska Żaba”, gimnazjalne Muzeum Żaby, kalendarz gimnazjalny, założyła szkolne koło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i wiele innych. Angażowała się i nadal angażuje w różne przedsięwzięcia w środowisku lokalnym, za co w 2005 r. otrzymała Wyróżnienie Zasłużony dla Gminy Strumień, a w 2021 r. Zasłużony dla sołectwa Zbytków. Dwukrotnie była członkinią Rady Sołeckiej wsi Zbytków w kadencjach: 1985-1988, 2003-2006. Jest przewodniczącą komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa od początku jego istnienia. Od ponad 20 lat współredaguje gazetkę parafialną, a jej comiesięczne artykuły promują treści nie tylko religijne, ale i te związane z tradycją i kulturą regionu. Jest autorką książki „Ocalić od zapomnienia. Próba odtworzenia dziejów dworu i mieszkańców najstarszych domów w Zbytkowie”, której wydanie poprzedziło dwuletnie zbieranie materiałów i ich opracowywanie. Od wielu lat jest członkinią strumieńskiego koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i uczestniczy w zadaniach realizowanych przez Macierz, za co w 2022 r. otrzymała Złotą Odznakę Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Bezinteresownie opracowała niestandardowe, zawierające szczegółowy opis relacji rodzinnych, drzewa genealogiczne kilku rodzin i obdarowała nimi kilkadziesiąt osób z różnych zakątków kraju. Pani Grażyna to niesamowicie inspirująca postać. Jej motto: „Abyśmy patrząc w przyszłość, nie zapominali o przeszłości” doskonale oddaje jej poświęcenie dziedzictwu kulturowemu i edukacji, które stanowią ważne elementy budowy tożsamości lokalnej społeczności. Dzięki takim osobom, lokalne tradycje i historia są pielęgnowane i przekazywane kolejnym pokoleniom.

Zasłużonej dla Gminy Strumień:
Cecylii Skowron – za wieloletnią działalność na rzecz samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Zasłużonych dla sołectwa Zbytków:
Alicji Niemiec – za wieloletnią, bezinteresowną działalność na rzecz sołectwa Zbytków, w szczególności za pracę w Kole Gospodyń Wiejskich;
Łucji i Józefa Lapczyków – za wieloletnie, bezinteresowne zaangażowanie w dbałość o miejsca kultu religijnego w Zbytkowie.

Dziękujemy za wszystko, co robicie.

Uroczystą Sesję Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej – Laury Ziemi Cieszyńskiej 2023 można zobaczyć tutaj

Zasłużonych mieszkańców Zbytkowa znajdziecie na naszej stronie – Wyróżnieni mieszkańcy sołectwa

fot. Urząd Miejski w Strumieniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *