Wyróżnieni mieszkańcy sołectwa

Zasłużony dla Sołectwa Zbytków

2000 r.

 • Jadwiga Uchyła  – za wieloletnią działalność społeczną na rzecz sołectwa, 32 lata pełniła funkcję sołtysa Zbytkowa

2001 r.

 • Pan Józef SIKORA

2002 r.

 • Pan Ignacy PAJOR – za wieloletnią działalność społeczną na rzecz poprawy warunków życia środowiska lokalnego, a w szczególności za działalność w OSP Zbytków

2003 r.

 • Pan Ludwik FLACZEK – za wieloletnią aktywną działalność na niwie pożarnictwa i zwalczania innych żywiołów oraz za pracę z młodzieżą

2004 r.

 • Pani Anna FLACZEK
 • Pani Alojzja TEKLA

2005 r.

 • Pani Krystyna NIEMIEC – za wieloletnią, bezinteresowną działalność społeczną na rzecz środowiska,
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Zbytkowie – za wzorową działalność jednostki oraz organizację i skupianie życia

2006 r.

 • Pani Waleria STAROŃ – za bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu opieki nad dziećmi

2007 r.

 • Pani Zenona JANOTA – za wieloletnią bezinteresowną działalność społeczną w Kole Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie,
 • Pani Maria SZWARC – za wieloletnią bezinteresowną pomoc medyczną dla mieszkańców sołectwa Zbytków

2008 r.

 • KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Zbytkowie – za wieloletnie, aktywne uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej sołectwa Zbytków

2009 r.

 • Pan Jerzy OMOZIK – za szczególną, wieloletnią, pracę na rzecz straży pożarnej oraz innych organizacji społecznych sołectwa Zbytków

2010 r.

 • Pan Franciszek KONIECZNY – za wieloletnią i bezinteresowną działalność na rzecz społeczności Zbytkowa

2011 r.

 • Pani Teresa PRYCZEK – za działalność artystyczną oraz upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży

2012 r.

 • Pani Pelagia NOWAK – za długoletnią bezinteresowną pomoc medyczną dla mieszkańców sołectwa Zbytków

2013 r.

 • Pani Jadwiga Strządała – za wieloletnią i bezinteresowną działalność na rzecz sołectwa Zbytków,
 • Pan Alojzy Wróbel – za szczególną, bezinteresowną działalność na rzecz społeczności lokalnej.

2014 r.

 • Pani Zofia Popielarz – za wieloletnią działalność na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie, a w szczególności za kultywowanie oraz popularyzację działalności artystycznej.
 • Pan Czesław Mika – za aktywną pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego, a w szczególności za pracę przy budowie kościoła filialnego w Zbytkowie,

2015 r.

 • Pani Gertruda Pieczka – za wieloletnią, bezinteresowną działalność dla społeczności lokalnej sołectwa Zbytków, w szczególności na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich i Przedszkola w Zbytkowie,
 • Pan Antoni Klepek – za wieloletnią, bezinteresowną działalność dla społeczności lokalnej sołectwa Zbytków, w szczególności na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej i Przedszkola w Zbytkowie.

2016 r.

 • Pani Anna Pieczka – za aktywną działalność w Kole Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie oraz podejmowanie działań zmierzających do integracji mieszkańców,
 • Pani Władysława Kuboszek – za całokształt pracy społecznej, stworzenie podwalin pod budowę kościoła w Zbytkowie oraz rozwoju sfery duchowej społeczności lokalnej.

2017 r.

 • Pani Stefania Stokłosa – za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie,
 • Pani Cecylia Skowron – za długoletnie zaangażowanie dla sołectwa Zbytków i aktywne pełnienie funkcji sołtysa,

2018 r.

 • Pani Katarzyna Kupka – za aktywną działalność w Kole Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie,
 • Pani Otylia Pajor – za aktywną pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego sołectwa Zbytków, w szczególności Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej,

2019 r.

 • Pan Andrzej Kuboszek – za aktywizowanie społeczne mieszkańców, wpieranie sfery duchowej oraz całokształt pracy na rzecz zbytkowskiej społeczności i lokalnych instytucji, 
 • Pani Ewelina Szczepańska – za aktywną działalność na rzecz sołectwa Zbytków, w szczególności za pracę w Kole Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniu Miłośników Zbytkowa i Rejonowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

2020 r.

 • Pan Marek Omozik – za działalność prospołeczną, łączenie tradycji pokoleń z nowoczesnością oraz kształtowanie postaw młodych strażaków,
 • Państwo Wiesława i Jan Kuś – za promowanie rolnictwa, zaangażowanie w przygotowanie święta plonów i współpracę z organizacjami społecznymi,

2021 r.

 • Pani Grażyna Gądek – za wielostronną aktywność na rzecz lokalnej społeczności w szczególności w zakresie badań historii zbytkowskich rodzin i jej utrwalanie;
 • Pani Aniela Janota – za wieloletnią pracę społeczną na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich i Przedszkola w Zbytkowie oraz integrowanie wspólnoty w sołectwie. 

2022 r.

 • Pani Krystyna Płonka – za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Zbytkowa, w szczególności w Kole Gospodyń Wiejskich i Przedszkolu oraz budowanie wspólnoty w sołectwie. 
 • Pani Alina Wawrzyczek – za wydatne zaangażowanie w życie społeczne Zbytkowa, wykorzystanie umiejętności organizacyjnych w działaniach na rzecz lokalnej społeczności oraz niekonwencjonalne metody budowania porozumienia z młodym pokoleniem. 

2023 r.

 • Państwo Łucja i Józef Lapczyk – za wieloletnie, bezinteresowne zaangażowanie w dbałość o miejsca kultu religijnego w Zbytkowie; 
 • Pani Alicja Niemiec – za wieloletnią, bezinteresowną działalność na rzecz sołectwa Zbytków, w szczególności za pracę w Kole Gospodyń Wiejskich.

 

Zasłużony dla Strumienia

2015 r.

 • Pani Józefa Greń – za promowanie folkloru Śląska Cieszyńskiego oraz kultywowanie tradycji stroju regionalnego.

2016 r.

 • Państwo Monika i Dariusz Bujok – za bezinteresowną działalność na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.

2017 r.

 • Państwo Maria i Stanisław Mendrek – za wszechstronną, bezinteresowną pracę na rzecz społeczności lokalnej miasta Strumienia oraz działalność charytatywną,

2018 r.

 • Pani Elżbieta Pollok – za wieloletnią, bezinteresowną działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta Strumienia, w szczególności Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Strumieniu i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, 

2019 r.

 • Pani Anna Flaczek – za wieloletnią, bezinteresowną działalność z ramienia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na rzecz miasta Strumień, w szczególności za coroczne organizowanie pomocy żywnościowej dla seniorów,

 

Zasłużony dla gminy Strumień

2001 r.

 • Pan Józef SIKORA

2002 r.

 • Pan Ludwik FLACZEK – za wieloletnią, niestrudzoną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy

2005 r.

 • Pani Grażyna GĄDEK – za kształtowanie umiejętności i postaw obywatelskich uczniów oraz ich wiedzy nt. demokracji państwa i społeczeństwa obywatelskiego (przyznane z okazji obchodów „Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej”)

2008 r.

 • Państwo Ewa i Zbigniew TOMASZKOWIE – za bezinteresowną działalność charytatywną na rzecz społeczności całej Gminy

2009 r.

 • Ksiądz Paweł HUBCZAK – za wykorzystanie swoich talentów w celu pobudzenia wszelkich działań kulturalnych dla społeczności Gminy
 • Pani Teresa PRYCZEK – za niezwykłe zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej i regionu śląskiego w upowszechnianie kultury wśród dorosłych mieszkańców, a także dzieci i młodzieży Gminy

2010 r.

 • Pan Franciszek KONIECZNY – za wieloletnią i bezinteresowną działalność na rzecz społeczności Zbytkowa

2011 r.

 • Pan Roman GREŃ – za zaangażowanie w pracę samorządu lokalnego oraz wspieranie działalności organizacji pozarządowych

2013 r.

 • Pani Lilla Salachna-Brzoza – za aktywną działalność dla zwiększenia potencjału i skuteczności promocji szkoły i Gminy oraz wkład w budowę wspólnoty europejskiej

2015 r.

 • Pan Ignacy Pajor – za wieloletnią, aktywną pracę społeczną na rzecz gminy Strumień, w szczególności zaangażowanie w realizację inwestycji sakralnych i użyteczności publicznej, 

2019 r.

 • Pani Józefa Greń – za wieloletnią, bezinteresowną działalność kulturalno-artystyczną, kultywowanie tradycji strojów regionalnych oraz promocję Gminy w kraju i za granicą. 

2023 r.

 • Pani Cecylia Skowron – za wieloletnią działalność na rzecz samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

 

Laur Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”

1997 r.  

 • Pani Jadwiga UCHYŁA

2012 r.

 • Ksiądz Paweł HUBCZAK – za wykreowanie nowatorskiej formy promocji gminy Strumień i Ziemi Cieszyńskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz tradycje i zwyczaje ludowe

2019 r.

 • Pan Józef Sikora – za pełną oddania, długoletnią pracę na rzecz Sołectwa Zbytków, Gminy Strumień i Powiatu Cieszyńskiego,
  za organizowanie i realizowanie wielu spraw istotnych dla życia mieszkańców,
  za sportową postawę i pielęgnowanie tradycji regionu,
  za stworzenie ponadczasowych możliwości dla kolejnych pokoleń.

2020 r.

 • Pani Józefa Greń – za promowanie kultury ludowej i folkloru Śląska Cieszyńskiego w kraju i za granicą. Propagowanie stroju regionalnego i gwary cieszyńskiej wśród młodego pokolenia oraz bezinteresowne zaangażowanie w działalność Zespołu Regionalnego „Strumień”. 

2023 r.

 • Pani Grażyna Gądek – za wybitny wkład w badanie dziejów naszej Małej Ojczyzny, za wielowymiarową działalność edukacyjno-wychowawczą oraz publicystyczną, pozwalającą ocalić od zapomnienia losy ludzi i historię naszego Regionu.

 

Nagroda Burmistrza Strumienia za wysokie wyniki sportowe

2011 r.

 • Dorota Haspert za zajęcie I miejsca w sztafecie dziewcząt 4 x 100 m stylem dowolnym na Letnich Mistrzostwach Śląska w Radlinie 9 – 10 czerwca 2011 r.

2012 r.

 • Dorota Haspert za zajęcie w pływaniu II miejsca w Grand Prix Małopolski w konkurencji 50 m stylem motylkowym w dniu 24 grudnia 2012 r.

2014 r.

 • Dorota Haspert za zajęcie w pływaniu II miejsca na dystansie 200 m stylem dowolnym i II miejsca na dystansie 800 m stylem dowolnym na Grand Prix Małopolski w Krakowie w dniu 16 luty 2013 r.

2015 r. 

 • Jakub Rozmarynowski za osiągnięcie II miejsca podczas Drużynowych Mistrzostw Śląska w Gimnastyce Sportowej Chłopców w Zabrzu w dniu 18 października 2014 r.
 • Dorota Haspert za osiągnięcie III miejsce podczas Otwartych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego w pływaniu na dystansie 800 m stylem dowolnym w Oświęcimiu w dniach 20 – 21 czerwca 2014r.
 •  Bartłomiej Haspert za osiągniecie III miejsca w konkurencji 200 m stylem dowolnym podczas zawodów pływackich – Mistrzostw Śląska w Gliwicach w dniu 7 czerwca 2014 r.

2016 r. 

 • Hubert Blobel za osiągnięcie III miejsca w zawodach pływackich, 50 m stylem klasycznym podczas Mistrzostw Śląska w Gliwicach w dniu 10 grudnia 2015 r.
 • Bartłomiej Haspert za osiągniecie III miejsca w zawodach pływackich, 100 m stylem grzbietowym podczas Mistrzostw Śląska w Gliwicach w dniu 30 maja 2015 r.
 • Jakub Rozmarynowski za osiągniecie III miejsca w skoku i ćwiczeniach na drążku podczas Indywidualnych Mistrzostw Śląska w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn w Zabrzu w dniu 7 czerwca 2015 r.

2017 r.

 • Hubert Blobel za osiągnięcie III miejsca podczas Mistrzostw Śląska w sztafecie pływackiej chłopców 4 x 100 m stylem zmiennym w Radlinie w dniu 16 grudnia 2016 r.
 • Bartłomiej Haspert za osiągnięcie III miejsca podczas Mistrzostw Śląska w sztafecie pływackiej chłopców 4 x 100 m stylem zmiennym w Radlinie w dniu 16 grudnia 2016 r.
 • Jakub Rozmarynowski za osiągnięcie III miejsca podczas Indywidualnych Mistrzostw Śląska w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn na przyrządzie kółka w Zabrzu w dniu 14 maja 2016 r.
 • Adam Holesz za osiągnięcie III miejsca podczas Halowych Mistrzostw Polski w sezonie 2015/2016 w kategorii U-16 w Pniewach w dniach 12 – 14 luty 2016 r.

2018 r. 

 • Bartłomiej Haspert – za osiągnięcie III miejsca w sztafecie mieszanej 4 x 50 m stylem zmiennym – podczas Mistrzostw Okręgu Śląskiego 13 lat w Dąbrowie Górniczej w dniach 1 – 2 grudnia 2017 r. 
 • Jakub Rozmarynowski – za osiągnięcie II miejsca w finale skok w klasie II – podczas Indywidualnych Mistrzostw Śląska w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn w Zabrzu w dniu 29 kwietnia 2017 r. 
 • Jakub Libura – za osiągnięcie I miejsca w biegu na 60 m – podczas XXIII Ogólnopolskiego Finału „Czwartków Lekkoatletycznych” w Łodzi w dniach 17-18 czerwca 2017 r., 
 • Bartłomiej Fizia – za osiągnięcie II miejsca w klasyfikacji w klasie HR 4 – podczas INTER CARS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2017 r.

2019 r.

 • Sebastian Libura – za osiągnięcie II miejsca w biegu 60 m chłopcy 12 lat na XXIV Ogólnopolskim Finale „Czwartków Lekkoatletycznych” Łódź 2018,
 • Jakub Libura – za osiągnięcie III miejsca w biegu 60 m chłopcy 12 lat na XXIV Ogólnopolskim Finale „Czwartków Lekkoatletycznych” Łódź 2018,
 • Jakub Rozmarynowski – za osiągnięcie III miejsca skok w klasie I na Indywidualnych Mistrzostwach Śląska w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn w Zabrzu w dniu 14 maja 2018 r.,
 • Bartłomiej Fizia – za osiągnięcie III miejsca w klasyfikacji końcowej w klasie Gość 2WD na Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska 2018 r.

       źródło: www.strumien.pl

Wyróżnienia 

2015 r.

 • dla strony internetowej www.solectwozbytkow.pl w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”, w kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa.

2016 r.

 • dla strony internetowej www.solectwozbytkow.pl w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”, w kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa. 

2019 r. 

 • Sołtys Zbytkowa Bogusław Wawrzyczek –  za zajęcie IV miejsce w ogólnopolskim finale plebiscytu MISTRZOWIE AGRO 2019 w kategorii Sołtys Roku, po zwycięstwie w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich, 
 • Sołectwo Zbytków – za zajęcie I miejsce w eliminacjach powiatowych plebiscytu MISTRZOWIE AGRO 2019 w kategorii Sołectwo Roku, w eliminacjach wojewódzkich zajęło VI miejsce, 
 • KGW Zbytków – za zajęcie II miejsce w eliminacjach powiatowych plebiscytu MISTRZOWIE AGRO 2019 w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *