Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa

 

Aktualności

Dokumenty Stowarzyszenia

> Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa

> Projekty

 

Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa

Zarząd: 

Prezes: Ewelina Szczepańska
V-ce prezes: Janusz Mazgaj
V-ce prezes: Bogusław Wawrzyczek
Skarbnik: Renata Dolniak
Sekretarz: Paulina Wawrzyczek
Członkowie: Lilla Salachna-Brzoza, Mirosława Skoczylas

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący: Grażyna Gądek
Członkowie: Czesław Kuboszek, Adam Rusz

 

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Skoczowie
Oddział w Strumieniu
70 8126 1017 0036 1576 2000 0010

 

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa
Zbytków, ul. Wyzwolenia 49
43-246 Strumień
NIP 548-268-36-48, REGON 367341372
tel.: 795139503
e-mail: stowarzyszenie@solectwozbytkow.pl
www.solectwozbytkow.pl