Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa

Aktualności

Dokumenty Stowarzyszenia

> Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa

> Projekty

Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa

Zarząd: 

Prezes: Anna Szczypka
W-ce prezes: Bogusław Wawrzyczek
Skarbnik: Renata Dolniak

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący: Grażyna Gądek
Członkowie: Czesław Kuboszek, Józefa Greń

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Skoczowie
Oddział w Strumieniu
70 8126 1017 0036 1576 2000 0010

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa
Zbytków, ul. Wyzwolenia 49
43-246 Strumień
NIP 548-268-36-48,
REGON 367341372
tel.: 338571026
e-mail: stowarzyszenie@solectwozbytkow.pl
www.solectwozbytkow.pl

Dane do faktury:

Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa
Zbytków, ul. Wyzwolenia 49
43-246 Strumień
NIP 548-268-36-48