Majątek ziemski w Zbytkowie

Jednym z wielu wątków w dziejach ziemi cieszyńskiej, który z różnych względów nie doczekał się syntetycznego ujęcia, jest historia powstania, rozwoju i likwidacji majątków ziemskich oraz w końcu ich pozostałości zachowanych po dziś dzień. O ile rezydencje pałacowe, dworskie, budynki sakralne czy klasztory są postrzegane jako cenny element krajobrazu i architektury wiejskiej o tyle zabudowania majątków ziemskich/folwarków traktuje się po macoszemu, mimo iż poddane rewitalizacji mogłyby stanowić wizytówkę niejednej wsi 1.
Komora Cieszyńska
Wygaśnięcie linii Piastów, władających ziemią cieszyńską doprowadziło do objęcia w 1653 roku
wzmiankowanych ziem przez Habsburgów. W rok później utworzono tzw. Komorę Cieszyńską, tworzyły ją połączone majątki należące do książąt cieszyńskich. Początkowo w skład Komory wchodziły cztery miasta tj. Cieszyn, Skoczów, Strumień i Jabłonków wraz z 31 wsiami. Z czasem dobra sukcesywnie powiększano. Komora była jednocześnie organem centralnie zarządzającym nieruchomościami pozostającymi w rękach Habsburgów. W siódmym roku istnienia tj. w 1661 Komora Cieszyńska nabyła np. część majątku w nieopodal Zbytkowa położonym Mnichu tzw. Mnicherhof.2 Natomiast na Frelichowie funkcjonował Albrechtschof. Połączone majątki tworzyły Dwór Albrechtshof. W 1866 roku Albrechtshof połączono z majątkiem Schwartzwasser W 1911 roku w najbliższej okolicy funkcjonowało pięć folwarków stanowiących własność Komory, były to majątki Bąków, Zbytków, Strumień, Mnich i Frelichów. Być może tworzyły tzw. klucz3 czyli majątek składający się z kilku posiadłości leżących blisko siebie, zorganizowanych w jeden organizm gospodarczy pod zarządem jednego ekonoma. Pięć wzmiankowanych folwarków miało bowiem wspólną nazwę Dwór Albrechtshof, a swoją siedzibę we Frelichowie. Zbytkowski majątek ziemski obejmował niespełna 87 hektarów wraz z zabudowaniami tj. domami mieszkalnymi, stajniami, stodołą i wozownią. Ryzykuję stwierdzenie, że data założenia folwarku jest nieznana. Wiek zabudowań oszacowano na około 200 lat (początek XIX wieku). Niewykluczone jednak, że początki powstania folwarku datują się na wcześniejsze lata.4 Po zakończeniu I wojny światowej Komorę zlikwidowano, a nieruchomości przeszły na własność nowo powstałych państw.
Ostatni właściciel Komory Cieszyńskiej – Arcyksiążę Fryderyk Habsburg w 1927 roku upomniał się o ziemie położone po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego 5
Z zachowanych notatek Józefa Płonki, mojego dziadka wynika, że do roku 1927 dobra wchodzące w skład majątku Zbytków dzierżawiono mieszkańcom, przede wszystkim wsi. W 1927 roku na Śląsku Cieszyńskim chłopów uwłaszczono, tym samym objęli w posiadanie i użytkowanie dzierżawione grunty.6 W latach 1932-33 na podstawie obowiązujących przepisów prawnych ustalono wykazy nabywców oraz ceny sprzedaży rozparcelowanych nieruchomości. Nabywcami byli przodkowie wielu rodzin do dzisiaj zamieszkujących Zbytków m.in. Strządałowie, Woźnicowie, Janotowie, Stokłosowie, Ryglowie, Kuboszkowie, Sajdokowie,Rusinowie, Płonkowie i wielu innych. Zarządcą folwarku Zbytków, przed zakupieniem jego części przez dziadka był Michalczyk.

 

Anna Szczypka – Rusz

1 M. Drożdż -SzczyburaInwentarskie budynki folwarczne .Zapoznane piękno formy a współczesna idea architektoniczna www.wa.pb.edu.pl/uploads/…/Architektura—3-2010—do-internetu—2…./dostęp 21.05.2016/

2 Patrz http://e2rd.piszecomysle.pl/tag/historia-2/ /dostęp 21.05.2016/

3  I. Panic red.W: Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych T.II Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1848 teksty autorstwa J.Spyry

4 http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=76&t=14921

5 http://gazetacodzienna.pl/artykul/wiadomosci/cieszynski-proces-stulecia /dostęp 22.05.2016/

6  Materiały z archiwum rodzinnego

One thought on “Majątek ziemski w Zbytkowie”

  1. Bardzo ciekawy artykuł i temat. Chociaż szkoda , że nie obejmuje całości tzn. wszystkich majątkóe Komory. Przecież było to tak niedoawno ok. 100 lat a my nie mamy prawie żadnej wiedzy na ten temat ani źródeł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *