Znalazłeś padłego dzika?

Znalazłeś padłego dzika? Dowiedz się co zrobić.

  1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia truchła dzika w celu ułatwienia odnalezienia przez właściwe służby. 
  2. Powstrzymać się od dotykania truchła dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. 
  3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy.  
  4. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia truchła (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych trucheł dzików w danym miejscu, ewentualnie stan padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości). 
  5. Należy pamiętać, że osoba, która miała kontakT z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczące ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania.

UWAGA : Osoba, która znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

źródło:https://www.wetgiw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *