Zmiany w odbiorze odpadów w gminie Strumień

UWAGA AKTUALIZACJA na końcu tekstu

Szanowni mieszkańcy, od 2021r. ulegną zmianie dotychczasowe zasady zbierania i odbierania niektórych odpadów komunalnych. Konieczność zmian wynika głównie ze znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • Wszyscy właściciele nieruchomości będą zobowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (nie będzie możliwości zaznaczenia w deklaracji, że nie segreguje się odpadów).
 • Bioodpady (odpady kuchenne, trawa, liście itp.) będą odbierane wyłącznie w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. Bioodpady należy wrzucać bezpośrednio do pojemnika (bez worków). Bioodpady wystawione w workach, a także pojemniki, w których umieszczone zostaną worki z bioodpadami, nie będą odbierane. Częstotliwość odbioru bioodpadów nie ulegnie zmianie (tj. w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz w miesiącu).
 • Popiół będzie odbierany wyłącznie w pojemnikach koloru szarego, oznaczonych napisem „Popiół”, z następującą częstotliwością: w okresie październik – kwiecień raz w miesiącu, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 • Przez cały rok właściciele nieruchomości będą mogli dostarczać popiół oraz bioodpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, Ks. Londzina 58.

PSZOK jest czynny:
Poniedziałek: 8:00-12:00
Środa: 14:00-18:00
Piątek: 12:00-16:00
Pierwsza sobota miesiąca: 8:00-12:00

 • Właściciel nieruchomości jednorodzinnej kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku będzie uprawniony do skorzystania z ulgi. Ulga będzie wynosić 2,00 zł miesięcznie od osoby. Aby skorzystać z ulgi (najwcześniej od 1 stycznia 2021r.) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strumieniu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której znajdują się odpowiednie pola dotyczące kompostowania. Nieruchomości, na których zadeklarowano posiadanie kompostownika oraz kompostowanie w nim bioodpadów będą podlegały kontroli w zakresie realizacji tych obowiązków.

 Druk deklaracji dostępny jest w załączeniu.

 • Zużyte opony z samochodów osobowych nie będą już odbierane w trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Opony te będą przyjmowane wyłącznie w PSZOK, w ilości 8 sztuk na nieruchomość na rok. Za każdą dostarczoną ponad limit oponę będzie pobierana opłata w wysokości 5,00 zł.

Informacja dotycząca pojemników na odpady:

Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 840, posiadać szczelną klapę zamykającą, układ jezdny (koła) oraz być dostosowane do grzebieniowego systemu załadowczego (posiadać odpowiednie zaczepy). Pojemniki powinny być utrzymane w stanie technicznym umożliwiającym ich opróżnianie.

Nie wprowadzono limitów ilościowych odbieranych pojemników, dozwolone pojemności pojemników to m.in. 120l, 240l, 1100l. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaża nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników.

źródło: www.strumien.pl

UWAGA: W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kolorystyki pojemników na odpady, gmina Strumień informuje, że kolory te wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019r., poz. 2028). Właściciele nieruchomości mają obowiązek oznakować obecnie używane pojemniki napisem wskazującym rodzaj odpadów, na jakie są przeznaczone. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach Rozporządzenie wyznacza czas do 30 czerwca 2022 r.

2 thoughts on “Zmiany w odbiorze odpadów w gminie Strumień”

 1. Te zmiany wymagają doprecyzowania informacji np.czy worki z plastikiem, szkłem,papierem trzeba zamienić na kubły albo co ze śmieciami których nie da się posegregować np.pampersy,czy kubeł na tzw.zmieszane odpady znika?

  1. Od 1 stycznia 2021 roku zmiany dotyczą:
   “Bioodpady (odpady kuchenne, trawa, liście itp.) będą odbierane wyłącznie w pojemnikach …”
   “Popiół będzie odbierany wyłącznie w pojemnikach koloru szarego …”
   Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strumieniu (tel. 33 85 40 815 w godzinach pracy urzędu)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *