Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020

Informujemy, iż w sezonie zimowym 2019/2020 utrzymaniem dróg gminnych na terenie sołectwa Zbytków zajmować się będzie: 

Przedsiębiorstwo Usługowe Daniel Czerwiński, ul. Źródlana 9, 43-246 Zabłocie.

Koordynatorem akcji na terenie sołectwa Zbytków w zakresie pełnienia nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem usługi jest sołtys Bogusław Wawrzyczek, tel. 338571026.

Natomiast utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Strumień zajmować się będzie: 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie – Pan Tomasz Kowalczyk, tel. 338515067.

Informujemy również, że na terenie gminy Strumień:

droga krajowa nr 81 (ul. Wiślańska) będzie utrzymana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, tel.:

Katowice – 322596706
Skoczów – 338538919 tel.

droga wojewódzka DW 939 (ul. 1 Maja) będzie utrzymana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, tel. 501716376


Wytyczne zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień w sezonie zimowym 2019/2020

1. Akcja odśnieżania na drogach prowadzona będzie „na biało”.
2. Wszystkie drogi winny być utrzymywane w następującym standardzie zimowego utrzymania dróg: 

a) odśnieżona jezdnia, a w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, m.in. zakręty, wzniesienia, dojazdy do skrzyżowań, przystanki autobusowe, przejazdy kolejowe);
b) gołoledź zlikwidowana do 4 godz. od jej wystąpienia;
c) po ustaniu opadów luźny śnieg (pozostały po przejeździe pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego) może zalegać na drodze do 6 godz.;
d) dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu oraz naboju śnieżnego (zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, przymarznięta do nawierzchni jezdni), przy czym niebezpieczne miejsca ich występowania winny być posypywane materiałem uszorstniającym,
e) zaspy śnieżne mogą występować do 6 godzin.
f) w przypadku długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne ) niweczących efekty odśnieżania dróg, organizację prac odśnieżania należy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach – zaczynać odśnieżanie od dróg o największym natężeniu ruchu lub odśnieżać tylko jeden pas ruchu.

3. Zamawiający dopuszcza do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg następujące materiały: 

a) piasek o uziarnieniu do 2 mm wg PN-B-11113:1996,
b) materiał uszorstniający do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu),
c) materiał uszorstniający 2-4 mm,
d) jednorodne mieszaniny materiału uszorstniający z solą o składzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli,
e) sól drogową wg PN-86/C-84081/02.

Materiał do zimowego utrzymania dróg zapewnia Zamawiający.
Materiały składowane będą na terenie ZGKiM w Strumieniu przy ul. KS. Londzina 58.
Odbiór materiałów do zimowego utrzymania dróg możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7: 00 – 15:00.

Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i zwalczania śliskości w takim czasie aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po drogach od poniedziałku do soboty od godz. 5:00 rano, w niedzielę i dni świąteczne od godz. 6:00, oraz według standardu zimowego utrzymania, o którym mowa w pkt. 2 i 3.
Rozpoczęcie wykonywania usługi winno nastąpić do 2 godzin od rozpoczęcia opadów i każdorazowo wymaga uprzedniego zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi koordynatorom akcji zimowej (telefonicznego lub sms-owego w zależności od ustaleń).
Wykonawca zobowiązany jest także przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia w czasie do 1 godziny po telefonicznym lub ustnym poleceniu przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do prac.

Polecenia w imieniu Zamawiającego mogą być dokonywane przez następujące osoby: 

– Burmistrza Strumienia, Zastępcy Burmistrza,
– Sołtysów,
– Pracowników Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Strumieniu,
– Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobową dyspozycyjność pod nr telefonu wskazanym w ofercie.

Sołtysi poszczególnych miejscowości są koordynatorami akcji zimowej na terenie swojego sołectwa w zakresie: 

– uzgadniania kolejności odśnieżania dróg w sołectwie,
– pełnienia nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem usługi,
– bieżącego potwierdzania godzin wykonanej usługi. 

źródło: www.strumien.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *