Zgłoś czym ogrzewasz budynek

Informujemy, że każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma obowiązek złożyć deklarację w terminie do dnia 30 czerwca 2022r.
Dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Strumieniu – Pokój nr 1 (druk deklaracji dostępny jest w siedzibie urzędu lub pod adresem: https://g.infor.pl/p/_files/37370000/2-deklaracja-ceeb-2022-r-formularz-a-37370394.pdf).

.

Pamiętajmy, że spis źródeł ciepła jest obowiązkowy. Kto nie złoży deklaracji w terminie, może zapłacić karę nawet do 5000 zł.

.

źródło: www.strumien.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *