Zebranie Wiejskie za nami!

Cechą demokracji jest to, że każdy z nas ma wybór, o czym często zapominamy właśnie na poziomie demokracji lokalnej, która najbardziej wpływa na nasze codzienne życie, bowiem to na tym poziomie mówimy i decydujemy o naszych sołeckich potrzebach. Budżet gminy nie jest jednak z gumy, zwłaszcza w przypadku tych małych, jeśli chodzi o powierzchnię gmin i tych mało zamieszkałych, stąd mój kolejny apel o dokonanie meldunku. Każda pracująca osoba płaci podatek dochodowy, część tego podatku trafia do samorządu, w którym jest zameldowana. Aby podatki trafiały do miejsca w którym żyjemy, wystarczy zameldować się w gminie Strumień

23 września 2022 roku mieszkańcy Zbytkowa po raz kolejny spotkali się, by podyskutować o sprawach naszej wioski. W Zebraniu uczestniczyło 35 mieszkańców oraz zaproszeni goście: Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, wiceburmistrz Magdalena Suchanek – Kowalska, przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń, radny powiatowy Stanisław Mendrek oraz Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej Jarosław Szast. 

Fundusz sołecki na 2023 rok w kwocie 58267,20 zł zostanie rozdysponowany na:

  1. zakup radarowego wyświetlacza prędkości, szacowany koszt ok. 15 267,20 zł
  2. zakup gabloty do salki integracyjnej, szacowany koszt ok. 3000 zł
  3. zakup ławostołów składanych, szacowany koszt ok. 10 000 zł
  4. modernizacja sali OSP, szacowany koszt 30 000 zł.

Serdecznie dziękuję mieszkańcom i gościom za udział w zebraniu i za podjęcie wiążących decyzji, także za Wasze głosy dotyczące bieżących spraw, za dyskusję i przede wszystkim za patrzenie we wspólnym kierunku, bowiem pomimo wielu różnic, wciąż patrzymy w tym samym kierunku, którym jest bezpieczne i dobre mieszkanie w naszym wspólnym Zbytkowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *