ZEBRANIE KOMITETU BUDOWY KOŚCIOŁA i MIESZKAŃCÓW ZBYTKOWA

Dnia 31.08 2008 w sali Koła Gospodyń Wiejskich odbyło się zebranie Komitetu Budowy Kościoła oraz mieszkańców  Zbytkowa. Po modlitwie i powitaniu zebranych Parafian, a zwłaszcza nowego wikarego ks. Tomasza Srokę oraz budowniczego Pana Zygmunta Pryczka – ks. Prałat nawiązał do wcześniejszych problemów i ustaleń związanych z przygotowaniem dokumentacji i załączników do przedłożenia w Urzędzie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę kościoła.
Ks. Prałat wyraził radość z uzyskania pozwolenia na budowę kościoła w Zbytkowie dnia 20 VIII 2008r., które po uprawomocnieniu ok. 10 do 15 września będzie podstawą do zgłoszenia w nadzorze budowlanym i rozpoczęcia budowy.
Ks. Prałat podziękował publicznie Panom inżynierom Janowi i Tomaszowi Wrońskim za społeczne opracowanie dokumentacji oraz deklarację przyjęcia na siebie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaganych w warunkach pozwolenia. Dalszy przebieg spotkania:
– Pozwolenie opatrzone jest warunkiem przedstawienia projektu odprowadzenia wody deszczowej i uzyskania do końca listopada 2008r. zatwierdzenia projektu.
– Po uprawomocnieniu się pozwolenia na b udowe kościoła zostanie podpisana umowa z ENION S.A. w sprawie doprowadzenia prądu budowlanego.
– Na wniosek parafii Starostwo w Cieszynie odstąpiło od nałożenia parafii pierwszej części podatku za odrolnienie terenu budowy w wysokości przeszło 47.000 zł.
Druga część podatku w tej samej wysokości rozłożona na 10 rocznych rat po 4.700 zł. jest wnioskowana do Sejmiku Śląskiego o zwolnienie ze względu na budowę o użyteczności publicznej. Do złożonych akt przez pośrednictwo Urzędu miasta i Gminy, zostanie uprawomocniony i dołączony dokument pozwolenia na budowę kościoła.
– Zaproponowana przez ks. Prałata Msza polowa na placu budowy – o błogosławieństwo w budowie Świątyni została ustalona na czwartek 11.09. 2008 roku o godz. 17.30
– Ks. Prałat zaproponował wykopanie studni na placu budowy z wodą użytkową  na rzecz budowy i funkcjonowania kościoła.
– Na prośbę ks. Prałata o niezwłoczne przystąpienie do prac Pan Zygmunt Pryczek – mieszkaniec Zbytkowa i budowniczy kościoła w Iłownicy przedstawiłharmonogram prac:
1. Wybudowanie szopy budowlanej z pomieszczeniem dla pracowników i przechowywanie narzędzi (do 9.09.2008r.). Deski zostały juz wcześniej zakupione.
 
2. Wykopy pod fundamenty należy zlecić Panu Kanikowi ze Strumienia – jest to parafianin – szybka, dokładna i najtańsza praca.
– Uformowanie wykopów wykonają społecznie mieszkańcy Zbytkowa.
– Wylewanie ław i fundamentów może nastąpić w połowie października.
– Należy zakupić stal zbrojeniową i zamówić beton w najtańszej betoniarni.
– Inne prace uzależnione są od warunków pogodowych i stanu zaawansowania pracy.
– Do funkcji majstra społecznego mieszkańców Zbytkowa i koordynatora prac pomocniczych został powołany za zgodą Pan Czesław Mika – mieszkaniec Zbytkowa
– Ks. Prałat zwrócił się do Pani Sołtys Cecylii Skowron o dopilnowanie w Urzędzie Gminy sprawy przejęcia nieodpłatnie od Państwa Kuboszków drogi dojazdowej, a od Państwa Kurpasów ok. 5 arów areału pod parking, na rzecz Gminy.
Państwo Kuboszek i Państwo Kurpas przekazując swoje pole na drogę gminną wraz z parkingami, czynią to jako darowiznę dla Kościoła.
– Ks. Prałat potwierdził przekazanie (w grudniu br.) trzech dzwonów z kościoła parafialnego na rzecz kościoła w Zbytkowie.
Są to dzwony „stalowe” pochodzące z 1958 roku ufundowane przez parafian na miejsce zabranych w 1941 roku przez hitlerowców.
– Pan Ignacy Pajor wnioskował, żeby do nowego kościoła ufundować nowe dzwony, a nie umieszczać starych. powoływał sie na podobne opinie niektórych parafian.
Ks. Prałat wyjaśnił, że zwyczajna praktyką jest na początek wyposażać kościół w tymczasowe urządzenia pochodzące z innych kościołów. Tak było w Zarzeczu w 1789. Tak było w Chybiu, Ochabach, Drogomyślu, a ostatnio w Bąkowie i Zabłociu. Po 13 latach z Zabłocia przekazano stare tabernakulum, ławki, ołtarz i ambonkę, a w Bąkowie nadal są jeszcze: szafy i krzesła.
Najpierw należy środki finansowe przeznaczyć na konieczne prace, a tak kosztowny zakup jak dzwony zostawić na koniec. To piękny dar, że dzwony będą jeszcze jakiś czas służyły parafii.
– Ks. Paweł Hubczak na koniec zebrania, przedstawił wstępnie propozycje liturgii i dekoracji na Mszę polową 11 września 2008 roku
Zebranie zakończono modlitwą.
Protokołowały
Cecylia Skowron
Dorota Mika
Lista obecności na zebraniu bezpośrednio przed rozpoczęciem budowy kościoła:
1. Skowron Cecylia
2. Mika Dorota
3. Mika Maria
4. Mika Czesław
5. Kurpas Bogusław
6. ks. Paweł Hubczak
7. Pajor Ignacy
8. Wojtek Franciszek
9. Wojtek Tomasz
10. Żur Dorota
11. Kuś Wiesława
12. Dąbrowska Bogumiła
13. Polińska Stanisława
14. Lapczyk Józef
15. Kuboszek Andrzej
16. Mendrek Stanisław
17. Żur Józef
18. Bębenek Józef
19. Żur Marek
20.Pryczek Zygmunt
21. Pryczek Małgorzata
22. Pryczek Teresa
23. Pryczek Roman
24. Pisarek Anna
25. Pieczka Gertruda
26. Popielarz Zofia
27. Borowiecka Aldona
28. Kuboszek Władysława
29. Strzadała Jadwiga
30. Wawrzyczek Alina
31. Wawrzyczek Bogusław
32. Kojzar Cecylia
33. Kupka Katarzyna
34. Gądek Roman
35. Gądek Grażyna
36. Haspert Tomasz
37. Stokłosa Andrzej
38. Ks. Tomasz Sroka
39. Ks. Prałat Oskar Kuśka

Zdjęcia: Ks. Paweł Hubczak

 

Źródło: www.parafia.strumien.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *