Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Strumień

Zarząd Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Strumieniu zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Strumień, które odbędzie się  w dniu 15.03.2019r. (piątek) o godz. 10.00 w świetlicy w Zabłociu ul. Rolna 18 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie zebrania
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i powołanie protokolanta.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Odczytanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania rzeczowego.
7.Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018r.
8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9.Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na rok 2019
10.Dyskusja nad sprawozdaniami za 2018 r. oraz planem pracy na 2019r.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) przyjęcia sprawozdań za 2018r.,
     b) udzielenia absolutorium dla Zarządu z wykonania obowiązków za 2018r.,
     c) wysokości składki członkowskiej na rok 2019
    d) przyjęcie planu pracy oraz planu finansowego na 2019r.,
    e) wysokości diety dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej
12. Sprawy organizacyjne oraz przedstawienie proponowanych zmian dotyczących dalszej działalności Spółek Wodnych zrzeszonych w ZSW w Cieszynie.
13. Zakończenie.

źródło: www.strumien.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *