Walne zebranie trochę się nam przeciągnęło

W walnym zebraniu Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa, zwołanym na 24 marca b.r. poza członkami organizacji, wzięła udział Burmistrz Anna Grygierek. Po wyczerpaniu formalnego porządku obrad, w bardzo już luźnej atmosferze do godz. 19.30, zebrani dzielili się z zarządem uwagami i pomysłami dotyczącymi funkcjonowania organizacji. Odnosząc się do ostatniej akcji Stowarzyszenia (przekazanie najstarszym zbytkowianom książek i kopert życia) Burmistrz Grygierek nawiązała m.in. do kluczowych obszarów w zakresie polityki senioralnej, wskazując jednocześnie na rolę organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz najstarszych osób. Zebraniu, jak zazwyczaj, przewodniczył wiceprezes Bogusław Wawrzyczek, funkcji sekretarza podjęła się Katarzyna Mazgaj, w komisji zasiedli Janusz Mazgaj i Zbigniew Sikora.

Informacja dla członków Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa w sprawie wysokości rocznej składki członkowskiej

Decyzją Walnego Zebrania, roczna składka członkowska od roku 2023 wynosi 35 zł.

Składkę można uiścić u skarbnika organizacji, Renaty Dolniak lub wpłacić na numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Skoczowie Oddział w Strumieniu 70 8126 1017 0036 1576 2000 0010

W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy oraz okres, za który składka jest opłacana.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *