Walne Zebranie druhów OSP Zbytków

25 lutego 2018 r w sali OSP Zbytków odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok.
Zebranie otworzył Prezes jednostki, druh Marek Omozik, który pełni również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strumieniu, V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Cieszynie oraz jest członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego.
Tradycyjnie rozpoczęcie zebrania poprzedziło odegranie hymnu strażackiego „Rycerze Floriana”, następnie zostali przywitani goście:

 • Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strumieniu Ireneusz Nowak,
 • V-ce Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strumieniu Jacek Jagieła
 • V-ce Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strumieniu Władysław Dziendziel
 • Skarbnik Zarządu Miejsko-Gminnego Marian Hus, zarazem Prezes OSP Bąków
 • Prezes OSP Pruchna – Jarosław Górski,
 • przedstawiciele OSP Strumień Monika Bujok, Filip Biedrawa
 • Burmistrz Miasta Strumienia Anna Grygierek,
 • Radna Powiatowa, Członek Zarządu Powiatu Lilla Salachna-Brzoza,
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Cecylia Skowron,
 • Sołtys Bogusław Wawrzyczek,
 • Prezes Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa Ewelina Szczepańska 
 • Przewodniczącą KGW, PZHGP sekcja Zbytków, MGOK.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie został wybrany druh Krzysztof Staroń, a protokolantem został druh Mirosław Wiktorowski.
W szeregi MDP wstąpili Kacper Uchyła, Radosław Wiktorowski, Oliwia Luszowska, zaś szeregi seniorów zasilił Dawid Skinder. Ponadto do straży jako członkowie wspierający wstąpili: Katarzyna Skowron, Bogusław Wawrzyczek, Roman Łomozik.
Wręczono również medale i odznaczenia.
Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP woj. śląskiego Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczony został: dh Wojciech Kopiec.
Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Cieszynie odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczony został: dh Radzik Michał
Uchwałą Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Z OSP RP w Strumieniu odznaką „Wysługa Lat” odznaczeni zostają:

60 lat: dh Paweł Flaczek
40 lat: dh Konieczny Franciszek, Waleczek Jan
35 lat: dh Waleczek Stanisław, Kuś Jan
30 lat: dh Uchyła Mirosław, Grzywa Janusz, Kojzar Krzysztof, Kupka Jacek,
25 lat: dh Francuz Janusz, Kupka Leszek, Niemiec Dariusz, Pajor Józef, Wiktorowski Mirosław.
20 lat: dh Czech Dariusz, Fizia Bartłomiej, Kuś Michał, Skoczylas Łukasz,.
15 lat: dh Kopiec Wojciech, Masztalerz Adam.
10 lat: dh Dolniak Krzysztof, Pachuła Przemysław, Radzik Bartosz, Radzik Michał, Szczypka Tomasz, Waleczek Damian,
5 lat: dh Szczypka Maksymilian.

Aktu dekoracji dokonają: 

 1. Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego dh Marek Omozik, 
 2. Komendant Miejsko-Gminny dh Ireneusz Nowak

Druhowie Paweł Flaczek oraz wieloletni Prezes naszej jednostki dh Ignacy Pajor, z okazji 80 otrzymali życzenia oraz okolicznościowe upominki.
Nie zapomniano również o nieco młodszych druhach ale równie zasłużonych, za zaangażowanie i poświęcenie na rzecz miejscowej jednostki druhowie: Strządała Roman, Uchyła Mirosław, Czakon Czesław otrzymali stosowne statuetki.
Obszerne sprawozdanie z działalności za 2017 rok oraz plan działalności na 2018 rok przedstawił Prezes jednostki, informację naczelnika odczytał naczelnik druh Janusz Pajor, sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy na rok 2018 przedstawił skarbnik druh Dariusz Niemiec, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Kamil Jaczewski.
Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami i projektami na 2018 rok komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania, co znaczy, że w zebraniu brało udział ponad 72% członków uprawnionych do głosowania. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie udzieliło zarządowi Absolutorium za mijający rok.
Nadszedł czas na dyskusję i wolne wnioski. Głównym wątkiem w dyskusji, poruszonym przez Prezesa była kwestia braku samochodu gaśniczego, “najważniejszym zadaniem na nadchodzące lata jakie zarząd postawił sobie to rozpocząć starania o pozyskanie nowego średniego wozu bojowego. Jesteśmy jedyną jednostką w gminie, która nie jest w stanie (poprzez brak samochodu bojowego z beczką) zapewnić bezpieczeństwa mieszkańcom swojej miejscowości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom druhów oraz mieszkańców będziemy aplikować o nowy samochód”.
Po dyskusji głos zabrali zaproszeni goście.
Po przyjęciu uchwał zebranie zakończono. 

Stan członków OSP Zbytków: 

Członków Zwyczajnych – 53
Członków Honorowych – 10
Członków Wspierających – 25 (w tym 12 kobiet)
Członków MDP – 15

Sprawozdanie z działalności za 2017 r

Informacja naczelnika za 2017 rok

fot. Alina Wawrzyczek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *