Walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa

13 maja 2022 r. członkowie Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa spotkali się na piątym walnym zebraniu, podsumowującym działalność organizacji w minionym roku i nakreślającym plan prac na rok bieżący. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Burmistrz Strumienia, Anny Grygierek i Przewodniczącego Rady Miasta, Czesława Grenia, których powitała, otwierając zebranie, prezes Anna Szczypka – Rusz. Przewodniczenie zgromadzeniu powierzono wiceprezesowi Bogusławowi Wawrzyczkowi, natomiast sekretarzem wybrano Grażynę Gądek. Członkinie zarządu, Renata Dolniak i Anna Szczypka – Rusz, przedstawiły sprawozdania merytoryczne, finansowe oraz plan działań Stowarzyszenia. Następnie w drodze głosowania podjęto stosowne uchwały. Nad stroną formalną uchwał czuwała komisja w składzie: Alina Piętka Janusz Mazgaj i Zbigniew Sikora. Pod koniec spotkania dyskutowano propozycje ewentualnego uzupełnienia planu o nowe pomysły. Alina Wawrzyczek zadbała o podniebienia obradujących, przygotowując słodki poczęstunek. Stowarzyszenie zachęca wszystkich zbytkowian do włączenia się, chociażby w minimalnym stopniu, w społeczne działania na rzecz małej ojczyzny!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *