Walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa

10 maja 2019 roku odbyło się Zebranie Walne Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa.

Podczas spotkania podsumowano trudny i intensywny Rok Jubileuszowy Sołectwa Zbytków, w którym SMZ było bardzo mocno zaangażowane. Szczegółowe informacje na temat działań SMZ, w tym projektach, w których stowarzyszenie brało udział – znajdują się w sprawozdaniu. (tutaj)

Skarbnik SMZ zaprezentowała sprawozdanie finansowe. Zgodnie z decyzją Zebrania Walnego, nadwyżka budżetowa została przekazana na dalsze cele regulaminowe.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie po kontroli. Zarząd Stowarzyszenia na mocy głosowania otrzymał absolutorium za rok 2018.

Zgodnie z kolejnymi punktami porządku obrad, zostały przeprowadzone wybory uzupełniające skład zarówno Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej.

Osoby, które zrezygnowały z pełnionych funkcji: z Zarządu – Ewelina Szczepańska, Mirosława Skoczylas, z Komisji Rewizyjnej – Adam Rusz.

Osoby, które w drodze głosowania, wybrano do uzupełnienia: do Zarządu – Anna Szczypka-Rusz, Dawid Marut, do Komisji Rewizyjnej – Bożena Badura.

Pragniemy podziękować ustępującym członkom za ich pracę i zaangażowanie.

W Zebraniu Walnym wziął udział przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu, Czesław Greń, a także członkowie SMZ i goście.

Przebieg zebrania odnotowany jest w protokole. (tutaj)

 

13 maja 2019 roku odbyło się spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SMZ. Głównym celem spotkania było przygotowanie dokumentów, które należy złożyć do Starostwa Powiatowego ze zmianami, które nastąpiły oraz wybór struktur.

W głosowaniu nad strukturami Komisji Rewizyjnej, jednoznacznie wybrano:
Grażyna Gądek – przewodnicząca
Bożena Badura – członek
Czesław Kuboszek – członek. 

W głosowaniu nad strukturami Zarządu, jednoznacznie wybrano:
Paulina Wawrzyczek – prezes
Janusz Mazgaj – wiceprezes
Bogusław Wawrzyczek – wiceprezes
Renata Dolniak – skarbnik
Dawid Marut – sekretarz
Lilla Salachna-Brzoza – członek Zarządu
Anna Szczypka-Rusz – członek Zarządu

Zapraszamy członków (i potencjalnych członków) SMZ do naszej grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/645913532487278/

Zachęcamy również do zapisania się do organizacji.
#StowarzyszenieMiłośnikówZbytkowa

 

One thought on “Walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa”

  1. Prasę lokalną czytuję od dawna i w miarę systematycznie. I oto przeglądając numer 11 Nowej Formacji z dnia 24 maja br. trafiłam na dwa artykuły traktujące o młodym Stowarzyszeniu Miłośników Zbytkowa. Jako zbytkowianka z dziada pradziada i członkini tegoż stowarzyszenia (to akurat z własnego wyboru), zgłębiłam treść zarówno wywiadu z byłą już prezes organizacji, Eweliną Szczepańską, jak i krzyczący pytaniem Podzielony Zbytków ? drugi z artykułów. Nie powiem, niczego sobie nagłówek – chwytliwy, zapowiadający sensacyjkę i zawierający lekko negatywną konotację. W treści zawarto kto, co i w jakiej kolejności omawiał, podsumowywał, głosował itp., wreszcie jakie zmiany personalne ścielą się zarówno w składzie dotychczasowego zarządu, jak i komisji rewizyjnej, w związku ze złożeniem trzech pisemnych rezygnacji z funkcji. Po, że tak to ujmę, części sprawozdawczej, opisano dyskusję, a raczej monolog wypełniony zdziwieniem jednej z szacownych, a stowarzyszonych w rzeczonej organizacji osób, przy czym zdziwienie dotyczyło wyłącznie rezygnacji pani prezes, nie objęło natomiast drugiej członkini zarządu, o uszczuplonym składzie komisji rewizyjnej nie wspominając. Przyłączam się zatem do zdziwionych i też się dziwię, że zdziwienie może wywołać rezygnacja z funkcji w zgromadzeniu,w którym uczestnictwo już z samej definicji jest dobrowolne. W dwójnasób natomiast dziwię się, że niektóre z osób nic a nic nie wiedzą o podzielonej od dawna zbytkowskiej społeczności na ludzi od kostki, z chałp i z Borków i nie chodzi tu ani o żadne animozje ani też o podział terytorialny (jak sugerowano), chociaż właśnie odległości pomiędzy przysiółkami sprawiały, że mieszkańcy wioski trzymali się zawsze bliżej bezpośredniego sąsiedztwa. Zarząd stowarzyszenia dzięki swoim poczynaniom zmierzał do pokonania tego utrwalonego historycznie dystansu. Jestem przekonana, że akurat w tej kwestii nic nie ulegnie zmianie. Tak więc na pytanie pytanie… podzielony Zbytków? odpowiedź brzmi…owszem, odkąd sięgam pamięcią. Jednak nie w ten sposób, jak spekulują co poniektórzy.
    Anna Szczypka – Rusz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *