Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa

 1. W dniu 10 maja 2019 roku o godzinie 17:00 w Świetlicy przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa.
  W przypadku braku na zebraniu wymaganej Regulaminem ilości członków SMZ ustala się drugi termin zebrania w tym samym dniu tj. 10 maja 2019 roku o godzinie 17:15.
  Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków do wzięcia udziału w zebraniu.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i stwierdzenie jego prawomocności. 
 2. Przedstawienie Porządku Obrad i jego przyjęcie. 
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. 
 4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków. 
 5. Sprawozdanie finansowe SMZ za 2018 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2018 rok. 
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu SMZ za 2018 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok. 
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok, dyskusja i udzielenie Zarządowi absolutorium. 
 8. Ustalenie wyskości składki członkowskiej na 2019 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2019 rok.  
 9. Przedstawienie projektu Planu Pracy na 2019 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Zarządu na 2019 rok. 
 10. Przedstawienie ważnych dla Stowarzyszenia spraw bieżących i wolne wnioski.
 11. Wydanie do uzupełnienia Deklaracji członkowskich i przekazanie Zarządowi SMZ do rozstrzygnięcia. 
 12. Zakończenie Walnego Zebrania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *