Dzień Strażaka – strażackie sygnały dźwiękowe dawniej i dziś

.

.

Szanowne Druhny i Druhowie, z okazji Dnia Strażaka składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, dużo wytrwałości, aby Wasze działania dawały jak najwięcej satysfakcji i pozwalały na spokojny powrót do domu, a wszystkim mieszkańcom dawały poczucie bezpieczeństwa.
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. 

.

Wszystko gra i buczy…, czyli krótka rzecz o strażackich sygnałach dźwiękowych dawniej i dziś

Poniżej prezentujemy opis współcześnie używanych przez straż pożarną sygnałów dźwiękowych, które każdy z nas powinien znać. A trzeba dodać, że dziś jest niewątpliwie łatwiej niż kiedyś.

Dla porównania wisienka na torcie! sygnały używane przed ponad wiekiem, których zapis nutowy zawarto w statucie zbytkowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej z 1905 r. Wykonał je i nagrał dla nas profesjonalista, muzyk Błażej Knopek, zaś dzięki zabiegom dyrektora strumieńskiego MGOK-u, Bogusława „Bodzio” Żydka, mogliśmy ten muzyczny materiał zamieścić na sołeckiej stronie. Tym sposobem obaj Panowie dorzucili cegiełkę do działań non profit Stowarzyszenia.

Za wsparcie i życzliwość składamy obu Panom serdeczne podziękowania.

Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa

Alarm do ćwiczeń

Wspieranie

Odwołanie

Uważaj

Marsz generalny

Marsz wodny

Wstrzymać wodę

Wąż wydłużyć

Wąż skrócić

Alarm pożarowy

Wezwanie o pomoc

.

.

Współczesne alarmowanie i ostrzeganie

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu.

Alarmy
Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.

Ostrzeżenia
Ostrzeżenia przekazywane w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze przekazywane są w środkach masowego przekazu.

Sygnały alarmowe

Ogłoszenie alarmu:
sygnał akustyczny: modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,
w środkach masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) …………… dla …………..,
wizualny sygnał alarmowy: znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej.
Odwołanie alarmu:
sygnał akustyczny: ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut,
w środkach masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) …………… dla …………..

Komunikaty ostrzegawcze

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami:
sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ……………… około godz. ….. min. ….. może nastąpić skażenie…………………………… (rodzaj skażenia) w kierunku ………………….,
sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …………………. (rodzaj skażenia) dla ………………
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami:
sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu: formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …………………. (rodzaj zakażenia) dla ………………
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska:
sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ………………. (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców),
sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …………………. (rodzaj klęski) dla ………………

UWAGA! Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Pamiętaj:

jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami,

  • sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia,
  • poinformuj ich o niebezpieczeństwie,
  • gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się,
  • nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.

źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

https://www.gov.pl/web/mswia/alarmowanie-i-ostrzeganie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *