Ogłoszenie – KORONAWIRUS

Szanowni Państwo, w związku z zaleceniami o charakterze ponadlokalnym oraz ogólnokrajowym, pragniemy poinformować, że funkcjonowanie świetlic zostaje wstrzymane od 12 marca (włącznie) do 27 marca (włącznie). Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem placówek. 

W skutek decyzji władz centralnych zawieszone zostają lekcje w szkołach i zajęcia w przedszkolach i żłobkach w okresie od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach, żłobkach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie będą przychodzić do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem placówek.
(źródło: www.strumień.pl)

Prosimy również o śledzenie informacji w mediach oraz na stronie Urzędu Gminy w Strumieniu i stosowanie się do zaleceń oraz rozporządzeń Burmistrza Strumienia, Starosty Cieszyńskiego, Wojewody Śląskiego oraz Ministerstw!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *