Obwieszczenie Burmistrza Strumienia z dnia 01.12.2020 r. o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Strumienia zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich do chowu bydła wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 448/5, obręb Zbytków, gmina Strumień, powiat cieszyński, województwo śląskie.
Szczegóły znajdziecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urząd Miejski Strumień: https://strumien.bip.net.pl/?c=13569
Burmistrz Strumienia informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko w terminie 30 dni – t.j. od 02.12.2020r. 31.12.2020r.
Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Strumieniu w w/w 30-dniowym terminie, w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4, 43-246 Strumień), za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: sekretariat@um.strumien.pl) i ustnie do protokołu (zaleca się wcześniejsze telefonicznie ustalenie terminu pod nr. tel. 338540815).

One thought on “Obwieszczenie Burmistrza Strumienia z dnia 01.12.2020 r. o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *