Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w Zbytkowie

27 kwietnia 2019 r. (sobota) w Zbytkowie odbędzie się obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. 

Harmonogram szczepienia: 
9:00 – 9:30 – ul. Strażacka (p. B. Szczypka),
9:40 – 10:10 – ul. Starowiejska (p. J. Kuś),
10:15 – 10:45 – ul. Wyzwolenia (p. A. Janowska),
10:50 – 11:20 – ul. Tęczowa ( p. T. Stawowski),
11:30 – 12:00 – ul. Brzozowa (p. Ł. Blobel),
12:05 – ul. Olchowa (p. J. Lapczyk)

Pytania w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie prosimy kierować do:
Gabinet Weterynaryjny s.c. lek. wet. Paweł i Karol Faruga, Mirosława Faruga,
ul. Letnia 1, 43-246 Strumień,
tel. 33 857 01 75604 963640

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Art. 56. 1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, o którym mowa w art. 24e ust. 2.

Art. 85. 1. Kto:
1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia
obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku
– podlega karze grzywny.

 

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001967/O/D20181967.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *