„Nie stracić szansy”, kolejny projekt Stowarzyszenia

„Nie stracić szansy” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa, wspierany przez Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem – Instytutem Wyszehradzkim – już jest w fazie realizacji.

To kolejny wniosek Stowarzyszenia, który został oceniony pozytywnie. Dzięki poprzednim udało się realizować działania Jubileuszowe, natomiast ten skupiony jest przede wszystkim na środkach materialnych.

Od początku działalności Stowarzyszenia, pewne było, że w swoich pracach i zadaniach będziemy musieli być samowystarczalni. Z jednej strony opieramy się na doświadczeniu m.in. zawodowym członków (grafika, księgowość, pozyskiwanie środków na działania), a z drugiej – staramy się, by z realizowanych przez nas projektów, doposażać SMZ. Pierwszym krokiem był niezbędny sprzęt: laptop, drukarka oraz aparat. Zestaw ten pomaga nam przygotowywać materiały, drukować je, promować.

Jednak z biegiem kolejnych wydarzeń, które organizujemy, zaczęliśmy dostrzegać pewne problemy. Na ogół nieodpłatnie korzystamy ze sprzętu MGOK w Strumieniu. Jednak bywa i tak, że ich imprezy pokrywają się z naszymi wydarzeniami. Specyfika obu organizacji niestety nie pozwala z góry ustalić kalendarzy wydarzeń. Stąd pomysł na pozyskanie dofinansowania na zakup dodatkowego, niezbędnego sprzętu, uzupełniającego to, czym już dysponujemy.

Projektor wraz z ekranem pozwoli rozszerzyć możliwości naszego Stowarzyszenia, uzupełniając wydarzenia o prezentacje. Program antywirusowy zabezpieczy sprzęt komputerowy. Przenośny sprzęt nagłaśniający da nam swobodę działań, bez potrzeby wypożyczania go z innej organizacji.

We wniosku pozyskaliśmy fundusze na program księgowy oraz szkolenie dla księgowej. Potrzeba ta wynika z tego, że prężnie staramy się pozyskiwać środki na działania statutowe, pochodzące z różnych projektów. Program oraz szkolenie pozwolą Skarbnikowi Stowarzyszenia szybciej i efektywniej rozliczać projekty oraz prowadzić dokumentację finansową. Z każdym kolejnym projektem zakończenie go idzie nam lepiej, ale poziom zawsze można podnieść.

Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy Zbytkowa, ale także mieszkańcy Gminy Strumień, którzy ochoczo biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Wśród mieszkańców odbiorcami są wszystkie grupy wiekowe (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy), bez podziału na płeć, wykształcenie, religię itp. Imprezy, które do tej pory były organizowane, projektowane były z myślą o wszystkich. Są więc zadania sportowe, dla kobiet, dla mężczyzn, imprezy integracyjne, rodzinne, dla dzieci. Zwracamy także uwagę na nowoprzybyłych mieszkańców sołectwa, by integrować ich z pozostałymi. Nie wykluczamy żadnej grupy. Do działań zapraszamy także wychowanków DPS ze Strumienia, dzieci ze zbytkowskiego przedszkola i strumieńskiej szkoły podstawowej. Aktywizujemy mieszkańców również pod kątem spędzania czasu wolnego oraz dbania o dziedzictwo kulturowe regionu.

Wszystkie imprezy Stowarzyszenie wraz z pozostałymi organizacjami realizuje własnym sumptem: przy pomocy członków organizacji. Jeszcze nie możemy powiedzieć, że działamy w 100% samodzielnie, bo musimy wynajmować chociażby sprzęt nagłaśniający i audiowizualny, ale większość działań robimy sami. Zaczynając od samego pomysłu, przez dopracowywanie działań, koordynację, podział obowiązków, przez sprawy związane z promocją (przygotowanie plakatów, artykułów, zaproszeń, promocja na stronach internetowych, na portalach, w mediach społecznościowych). Kończymy na zakupach, przygotowaniu sal, sprzątaniu po wydarzeniach, na tworzeniu zabezpieczeń, zaplecza. Przy okazji wykonujemy dokumentację fotograficzną, księgową, robimy raporty i… zaczynamy od nowa. 32 imprezy pod szyldem Jubileuszu to było wyzwanie. Co prawda jeszcze się nie zakończyło, ale ciągle jeszcze mamy energię i pomysły – o czym świadczyć może to, że staraliśmy się o to dofinansowanie.

Chcemy w naszych działaniach pokazać, że mała społeczność może zostać połączona wspólnym celem. Jesteśmy dalecy od „tłumaczenia”, że pewne rzeczy nas omijają, bo żyjemy na wsi, wśród pól i lasów. Sami robimy zadania, sami organizujemy wydarzenia, które gromadzą mieszkańców, a wśród okolicznych stowarzyszeń szybko staliśmy się jednym z liderów w działaniu. To nieskromne, ale to naprawdę fakt.

Ciągle chcemy wprowadzać coś nowego. Urozmaicać nasze wydarzenia, dopasowywać się do kolejnych odbiorców i pokazywać im, że społeczność lokalna, nawet w małej wiosce, może zrobić wiele. Wniosek pozwolił nam nabyć sprzęt podnoszący rangę wydarzeń, by całość prezentowała się profesjonalnie i ciekawie – dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Także, by zachować niezależność od innych organizacji. By pod względem technicznym zapewnić pełny profesjonalizm, nie tracąc na walorach wizualnych, czy dźwiękowych. 

Paulina Wawrzyczek

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie.

One thought on “„Nie stracić szansy”, kolejny projekt Stowarzyszenia”

  1. Tylko pogratulować garstce ludzi z jednej z najmniejszych wsi w powiecie cieszyńskim zapału, kreatywności i umiejętności patrzenia poza czubek własnego nosa. Wszyscy pozostali powinni do wieczornego pacierza dorzucić …Panie spraw by im się nadal chciało tak, jak im się chce..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *