Miłośnicy Zbytkowa zapraszają na Zebranie Walne Stowarzyszenie

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa zaprasza serdecznie na zebranie walne, które odbędzie się 15 maja o godz. 18:00 w salce integracyjnej (sala KGW)

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przywitanie uczestników oraz gości.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania.
5. Przedstawienie Porządku Obrad i jego przyjęcie.
6. Odczytanie Sprawozdania z działalności Zarządu SMZ za 2017r.
7. Odczytanie Sprawozdania finansowego SMZ za 2017r.
8. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017r i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
9. Ustalenie wyskości składki członkowskiej na 2018r.
10. Przedstawienie projektu Planu Pracy na 2018r.
11. Przedstawienie ważnych dla Stowarzyszenia spraw bieżących.
12. Wydanie do uzupełnienia Deklaracji członkowskich i przekazanie Zarządowi SMZ do rozstrzygnięcia.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu za 2017r.,
b) przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2017r.,
c) przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017r.,
d) udzielenia Zarządowi SMZ absolutorium,
e) ustalenia wysokości składki członkowskiej,
f) przyjęcia Planu Działania Zarządu na 2018r.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zakończenie Walnego Zebrania.

Zapraszamy wszystkich sympatyków oraz członków stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *