Książka Wojciecha Kiełkowskiego o Zbytkowie. Przedsprzedaż.

Już w styczniu ukaże się książka Wojciecha Kiełkowskiego o Zbytkowie pt. „Dzieje Zbytkowa od czasów najdawniejszych do współczesności”. Jak sam autor pisze w swojej przedmowie:
Opracowanie stanowi owoc kilkuletniej pracy badawczej. Licząca ponad 300 stron książka w formie popularnonaukowej, to w miarę pełny obraz 630-letniej historii Zbytkowa. Monografia składa się z 5 rozdziałów: „Od czasów najdawniejszych do 1653 roku”, „Pod rządami Habsburgów”, „W okresie międzywojennym”, „Okupacja hitlerowska i walki frontowe w 1945 roku”, „Zbytków w latach 1945-2018”.
Książka będzie wydana w ograniczonym nakładzie, dlatego już teraz zaczynamy przedsprzedaż. W dniu premiery jej cena będzie wynosić 40 zł.
Osoby, które zamówią ją do 10 stycznia mogą to zrobić w cenie 35 zł i dodatkowo otrzymają autograf autora z dedykacją. Zamówienia zbiera Sołtys Zbytkowa Bogusław Wawrzyczek.
Osoba, która dokona przedpłaty otrzyma paragon, który będzie upoważniał do odbioru egzemplarza podczas spotkania z autorem. Odbędzie się ono w styczniu 2019 roku. O dokładnej dacie będziemy jeszcze informować na plakatach, naszej stronie oraz Facebooku sołectwa.
Poniżej przedstawiamy także projekt okładki, który jeszcze lekko może ulec zmianie.
Aktualizacja
Odpłatność można realizować również przelewem na konto po uprzednim kontakcie z sołtysem, tel. 338571026
Zdjęcie na okładce pochodzi ze zbiorów Pani C. Skowron.

Więcej o książce:
“Głównym adresatem opracowania jest przede wszystkim lokalna społeczność. Jednak mam także nadzieję, że książka trafi do innych miejscowości w kraju i za granicą, do miejsc i domów, gdzie przebywają osoby, których krewni wywodzą się ze Zbytkowa i najbliższej okolicy. Ufam też, że niniejsze opracowanie będzie poważnym źródłem wiedzy dla historyków w trakcie badań regionalnych, jak i syntetycznych o wymiarze ponadregionalnym.

        Historia Zbytkowa została przedstawiona w szerszym kontekście, na tle śląskich dziejów, jako osobliwe miejsce na pograniczu cieszyńsko – górnośląskim, w dawnych czasach austriacko-pruskim. Kreśląc dzieje wioski dokonałem analizy struktury ludności, biorąc pod uwagę jej przemiany liczebne, skład społeczny, wyznaniowy i narodowościowy. Szczegółowo omówiłem takie zagadnienia jak: życie polityczne, funkcjonowanie administracji, władz wioski i sołectwa, życie religijne, oświatowe oraz aktywność sportowa, gospodarcza i społeczno-kulturalna. W opracowaniu przywołałem dzieje m.in. straży pożarnej, przedszkola, kółka rolniczego, koła gospodyń wiejskich, biblioteki i świetlicy. Nie pominąłem zagadnień i  wątków dotychczas nieznanych, jak na przykład powstanie straży pożarnej w czasach austriackich, budowa szkoły w Zbytkowie oraz losy żydowskiej ludności.

        Treść opracowania wzbogacona jest licznymi zestawieniami i tabelami oraz fotografiami i mapami.  Opracowanie zawiera aparat naukowy, przypisy, wykaz wykorzystanych źródeł oraz wstęp i podsumowanie.

        Baza źródłowa jest bogata i zarazem różnorodna. Stosownie do możliwości starałem się dotrzeć do wszelkich dostępnych materiałów i źródeł, aby obraz przeszłości był w miarę możliwości pełny, rzetelny i obiektywny. Podstawowym źródłem informacja do napisania tej książki były materiały zgromadzone w archiwach państwowych w Katowicach, Bielsku-Białej, Cieszynie oraz Opawie. Wykorzystałem ponadto materiały zgromadzone w Archiwum Archidiecezjalnym, Bibliotece Śląskiej i Instytucie Pamięci Narodowej w Katowicach, Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie, Bibliotece Narodowej w Wiedniu. Ważne uzupełnienie bazy źródłowej stanowiła kwerenda prasy, polsko – i niemieckojęzycznej, w sumie ponad 50 tytułów. Cennym źródłem informacji były także prywatne zbiory mieszkańców.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *