Konsultacje projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień

Burmistrz Strumienia ogłasza konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w dniach 22 – 29 lipca 2020 r., w formie sondażu internetowego, poprzez opublikowanie na stronie internetowej gminy Strumień informacji o projekcie uchwały podlegającej konsultacjom.

Konsultacje społeczne obejmą swoim zasięgiem obszar gminy Strumień.

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców gminy w wyżej wymienionej sprawie.

Wyniki konsultacji społecznych przedstawione zostaną mieszkańcom gminy za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji oraz Radzie Miejskiej w Strumieniu na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

Opinie i uwagi w sprawie przedmiotu konsultacji społecznych będzie można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Strumieniu, Rynek 4, 43-246 Strumień, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Strumieniu, a także drogą elektroniczną na adres: sekretariat@um.strumien.pl, tytuł wiadomości: „Konsultacje uchwały w sprawie Regulaminu”.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Inicjatorem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest Burmistrz Strumienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strumieniu, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój nr 3 lub pod numerem telefonu 33 854-08-15.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień

źródło: www.strumien.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *