Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa

Informujemy członków Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa, którzy z różnych względów nie mogli wziąć udziału w walnym zebraniu, że zgodnie z treścią uchwały nr 6/2022, przyjętej przez Zebranie, wysokość rocznej składki członkowskiej nie uległa zmianie i wynosi 30 zł od osoby. Składkę można uiścić u skarbnika organizacji, Renaty Dolniak lub wpłacić na numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Skoczowie Oddział w Strumieniu 70 8126 1017 0036 1576 2000 0010
W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy oraz okres, za który składka jest opłacana.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *