Kampania “Czyszczone kominy to mniejszy smog”

Przegląd przewodów kominowych należy przeprowadzać raz w roku, natomiast ich czyszczenie powinno się odbywać kilka razy w roku – w zależności od rodzaju paliwa wykorzystywanego w instalacji grzewczej. Jakie są skutki zaniedbania tych czynności? Niedrożność przewodów kominowych, para pojawiająca się na oknach, wilgoć i grzyb w rogach pomieszczenia…
Bagatelizowanie czyszczenia przewodów kominowych może zakończyć się tragicznie – zatruciem lub zaczadzeniem, dlatego tak ważne jest dokonywanie przeglądów i systematyczne czyszczenie przewodów. Najlepiej powierzyć to zadanie profesjonalistom – kominiarzom. 

Po co czyścić kominy?
– Przede wszystkim po to, żeby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z przewodów spalinowych i dymowych w obiektach, w których zachodzi proces spalania.
Czyszczenie sprawia, że ciąg jest lepszy, zapobiega uszkodzeniu komina, do którego może dojść np. w sytuacji zapalenia się sadzy w przewodach kominowych. Kończy się to zwykle uszkodzeniem komina, którego naprawa wiąże się z kosztami opiewającymi na tysiące złotych. Co gorsze, zanieczyszczony komin może być także przyczyną złego spalania paliwa i powstawania trującego czadu.
Jeśli ogrzewasz dom paliwem stałym (węgiel, koks, drewno), powinieneś zapraszać kominiarza raz na kwartał, w przypadku gazu i oleju – raz na pół roku, a przewody wentylacyjne – co najmniej raz w roku.

Ustawa Prawo budowlane w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) określa, że właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe – Mistrza
Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków związanych z przewodami i przyłączami kominowymi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną “Czyszczone kominy to mniejszy smog”. 

Akcja społeczna “Czyszczone kominy to mniejszy smog”

Zakłady kominiarskie (najbliższe) znajdziecie tutaj.

One thought on “Kampania “Czyszczone kominy to mniejszy smog””

  1. Panie Bogusławie, a może by tak przy okazji ogłosić konkurs fotograficzny na najlepiej dymiący komin-lokomotywa. Oczywiście z nagrodami wręczanymi na zebraniu wiejskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *