Dwa ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w okolicy!

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie drobiu w Simoradzu, rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 09.04.21 r. ustalony został obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Gmina Strumień została objęta obszarem zagrożonym. Rozporządzenie obowiązuje do 02.05.2021 r.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

  1.  niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
  2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
  3. niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

  1. wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  2. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  3. wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  4. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
  5. wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Jak podaje portal pless.pl w jednym z gospodarstw drobiarskich na terenie powiatu pszczyńskiego również potwierdzono dodatni wynik na obecność wysoce zjadliwej grypy ptaków.

źródło: www.strumien.pl 
www.pless.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *