Będziemy wybierać Sołtysa i Radę Sołecką Zbytkowa

W dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w sali OSP w Zbytkowie, ul. Wyzwolenia 52 – odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa ZBYTKÓW w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku braku wymaganej Statutem ilości mieszkańców sołectwa na Zebraniu – ustalam drugi termin Zebrania również na dzień 11 kwietnia 2019 r. godz. 17:15.
Zapraszam mieszkańców sołectwa ZBYTKÓW do wzięcia udziału w Zebraniu Wiejskim. 

Burmistrz
mgr Anna Grygierek

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Przedstawienie sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 4. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem.
 5. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa Zbytkowa.
 6. Powołanie komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Zbytków.
 7. Głosowanie.
 8. Ogłoszenie wyników.
 9. Zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej sołectwa Zbytków.
 10. Powołanie komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Rady Sołeckiej sołectwa Zbytków.
 11. Głosowanie.
 12. Ogłoszenie wyników.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie zebrania

Przyjdź i zdecyduj!

2 thoughts on “Będziemy wybierać Sołtysa i Radę Sołecką Zbytkowa”

  1. W proponowanym porządku obrad w punkcie 5 to mieszkańcy zaproponują kandydatów na Sołtysa Zbytkowa. Zapraszamy 11 kwietnia do sali OSP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *