70 rocznica strumieńskiej tragedii

Ziemia zadrżała od wybuchających bomb. Co chwilę rozlegały się odgłosy wybuchów. Nagle nastąpił huk przeraźliwy…
Szybko rozniosła się wiadomość o tym, że bomba spadła na probostwo i zasypała księży…
Każda Epoka miała swoich „Trędowatych” Ludzi stawianych na marginesie społeczeństwa. Historia dostarcza wielu przykładów. Bardzo różnie przebiegały linie podziału na „chorych” i „zdrowych”. Czasami decydowała przynależność narodowa, czasami klasowa, innym razem rasowa czy wyznaniowa.
Ludźmi stawianymi na marginesie społeczeństwa byli także Polacy – w czasie np. II Wojny ŚWIATOWEJ – TRĘDOWACI II WOJNY ŚWIATOWEJ – Ten los spotkał także naszych RODAKÓW i NASZYCH KAPŁANÓW


Źródło: www.parafia.strumien.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *