48 rocznica śmierci mjr. Józefa Płonki

28 listopada 2021 r. mija 48 rocznica śmierci mjr. Józefa Płonki, zbytkowianina, który wpisał się działalnością społeczną i polityczną w historię wioski, gminy, Śląska i regionu. W 2020 r. Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa realizując cele regulaminu postanowiło przypomnieć sylwetkę zasłużonego krajana poprzez szeroko zakrojony projekt Pamięć o majorze. Przez cały rok, mimo panującej pandemicznej rzeczywistości, intensywnie pracowano nad realizacją cząstkowych wydarzeń składających się na całość projektu. I tak:

  • W sierpniu na stronie www.solectwozbytkow.pl opublikowano e-book autorstwa Grażyny Gądek pt. Ocalić od zapomnienia. Próba odtworzenia dziejów mieszkańców dworu i najstarszych domów w Zbytkowie.

  • We wrześniu odbyło się spotkanie mieszkańców wioski z dr. Henrykiem Białowąsem, pasjonatem historii II wojny światowej, które dotyczyło losów żołnierzy związanych ze Zbytkowem, służących w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie.

  • W listopadzie Alina Wawrzyczek wraz z podopiecznymi zbytkowskiej świetlicy realizowała zajęcia pod hasłem Nasza Niepodległość, podczas których przygotowano gazetkę tematyczną, przypinkę z polską flagą i kotyliony w barwach narodowych dla mieszkańców Zbytkowa.

  • W tak zwanym międzyczasie, Paulina Wawrzyczek pracowała nad przygotowaniem materiałów dla placówek oświatowych oraz instytucji kultury, a Anna Szczypka – Rusz i Wojciech Kiełkowski kończyli tekst książki, dumając nad doborem fotografii. Finalnie materiały opracowane przez Paulinę trafiły do 7 szkół z powiatów cieszyńskiego i pszczyńskiego, ponadto do zbytkowskiej biblioteki i świetlicy. Zostały wykorzystane na lekcjach historii, jak też podczas zajęć bibliotecznych i świetlicowych.

  • W grudniu 2020 r. Stowarzyszenie wydało swoją pierwszą książkę pt. Między życiem społecznym, politycznym a rodzinnym. Biografia majora Józefa Płonki (1891 – 1973) będącą uwieńczeniem projektu.

  • Zanim jednak do tego doszło, Paulina Wawrzyczek zaprojektowała okładkę, a Dawid Marut zajął się żmudnym składem.

  • Książka z założenia miała trafić do bibliotek szkolnych i gminnych. Dystrybucji podjęli się Janusz Mazgaj i Bogusław Wawrzyczek. Poza tym biografię przekazano kilku bibliotekom o zasięgu krajowym i regionalnym, jak np. Bibliotece Narodowej, Bibliotece Śląskiej, Książnicy Cieszyńskiej. Stowarzyszenie poczytuje sobie za szczególny sukces fakt, że wydanie włączono w księgozbiory Instytutu i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie oraz Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

  • Publikacja dotarła także do przedstawicieli środowiska naukowego m.in. do prof. zw. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego i prof. zw. dr. hab. Zenona Jasińskiego. Profesor Jasiński, kierownik projektu i współredaktor Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej zaprosił autorów książki, członków Stowarzyszenia, do współpracy w opracowaniu haseł do suplementu wzmiankowanego Leksykonu. Pozycja znajduje się w planie wydawniczym na rok 2022.

  • Realizacja projektu zbytkowskiego Stowarzyszenia była możliwa dzięki współfinansowaniu przez powiat cieszyński. Nad funduszami przedsięwzięcia czuwała niezawodna skarbnik Stowarzyszenia, Renata Dolniak.

  • Wszelkie pomysły, ich realizacja, korekty, skład i teksty powstały pro bono.

Zarząd             
Stowarzyszenia     
Miłośników Zbytkowa

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *