Zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel w Gminie Strumień

W związku z możliwością dystrybucji węgla na potrzeby Mieszkańców Gminy Strumień przez Urząd Miejski w Strumieniu, Burmistrz Strumienia udostępnia Państwu ankietę, której celem jest określenie zapotrzebowania na ten surowiec.

Ankieta jest skierowana wyłącznie do osób mieszkających na terenie gminy Strumień, które otrzymały dodatek węglowy lub uzyskały do niego prawo i do tej pory nie zakupiły węgla w cenie poniżej 2.000 złotych za tonę.

Wyniki ankiety będą podstawą do wstępnego oszacowania zamówienia na węgiel. W związku z tym bardzo prosimy wszystkich Mieszkańców Gminy Strumień, którzy spełniają kryteria do zakupu opału za pośrednictwem samorządu, o jej wypełnienie w terminie do dnia 31 października 2022 r. i przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@um.strumien.pl  lub w wersji papierowej w sekretariatach gminnych szkół i przedszkoli lub do skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu głównym Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski nie będzie miał żadnego wpływu na jakość dystrybuowanego węgla oraz asortyment, jaki będzie ostatecznie dostępny dla naszego samorządu.

źródło: www.strumien.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *