Walne Zgromadzenie Delegatów Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Strumieniu

Zarząd Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Strumieniu, zgodnie z § 16 ust. 1 i 4 oraz § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Wodnej, zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Strumieniu, które odbędzie się w dniu 22.02.2024 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku OSP w Drogomyślu ul. Wiejska 17 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i powołanie protokolanta.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Odczytanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania rzeczowego.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na rok 2024.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2023 r. oraz planem pracy na 2024 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia sprawozdań za 2023 r.,
  b) udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2023 r.,
  c) wysokości składki członkowskiej na rok 2024 r.,
  d) przyjęcie planu pracy i finansowego na 2024 r.,
  e) ustalenie wysokości ekwiwalentu,
  f) wystąpienie Członków ze Spółki Wodnej na ich wniosek
 12. Sprawy organizacyjne.
 13. Zakończenie.

źródło: https://zswcieszyn.pl/uchwaly

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *