Spotkanie w sprawie zamknięcia przewiązek na DK 81

     Z inicjatywy Posła na sejm RP Małgorzaty Pępek i Sołtysa Zbytkowa Bogusława Wawrzyczka 25.04.2016 r. odbyło się spotkanie w związku z planowanym zamknięciem przewiązek na DK 81 na pograniczu Zbytkowa i Pawłowic.
Od dłuższego czasu prowadzona jest korespondencja zarówno ze strony Pani Burmistrz Anny Grygierek, mieszkańców ulicy Turystycznej i sołtysa Zbytkowa Bogusława Wawrzyczka wyrażająca sprzeciw w związku z planowaną likwidacją przejazdu. Podczas spotkania przedstawiciele GDDKiA podtrzymali stanowisko dotyczące planu likwidacji przejazdu, natomiast Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Sołtys Zbytkowa Bogusław Wawrzyczek i Pani Poseł Małgorzata Pępek przedstawili argumenty, które przemawiają za wstrzymaniem się od decyzji zamknięcia przewiązek, do czasu, kiedy rolnikom i mieszkańcom zostanie zapewniony alternatywny przejazd. Aby uzmysłowić przedstawicielom GDDKiA skalę problemu w trakcie spotkania odbyła się wizja lokalna w terenie.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Przewodniczący Rady Miejskiej, Czesław Greń, Posłanka Małgorzata Pępek, Sołtys Zbytkowa – Bogusław Wawrzyczek, Sołtys Pawłowic Grzegorz Cyrulik, Krystyna Batko – kierownik referatu infrastruktury komunalnej UG Pawłowice, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – dyr. Marek Niełacny, dyr. Wojciech Żurek, Łukasz Pohl, Wiesław Maśka, Roman Długajczyk, st. asp. Łukasz Godula – zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Cieszynie,  mł. asp. Grzegorz Kawulok – dzielnicowy komisariatu Policji w Strumieniu oraz rolnicy i mieszkańcy Zbytkowa i Pawłowic.

fot. Alina Wawrzyczek

One thought on “Spotkanie w sprawie zamknięcia przewiązek na DK 81”

  1. Przewiązki na całym odcinku dk 81 w Gminie Strumień zostały zamknięte w sposób nielegalny!!! Kwestia budowy drogi gospodarczej wygląda tak że wcześniej nikt się tym za bardzo nie interesowal

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *