Program usuwania wyrobów zawierających azbest – ankieta

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków do Programu udzielania dofinansowania na realizację celów związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Niezbędnym do złożenia przez gminę wniosku do WFOŚiGW jest oszacowanie ilości nieruchomości, w których nastąpi usuwanie azbestu oraz przedłożenie kolorowych zdjęć obiektów, na których znajduje się azbest, wraz ze wskazaniem ich właścicieli.

W związku z tym, mieszkańcy zainteresowani możliwością uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów azbestowych proszeni są o wypełnienie i złożenie ankiety wraz z wymaganymi załącznikami w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Strumieniu – pok. nr 1 w terminie do dnia 10 marca 2020 r.

Wzór ankiety wraz z Informacją o wyrobach zawierających azbest można pobrać poniżej w wersji elektronicznej, a w wersji papierowej w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój nr 3. Do ankiety należy dodatkowo dołączyć kolorowe zdjęcia obiektów, na których znajduje się azbest lub miejsc składowania wyrobów zawierających azbest.

Wypełnienie i złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania, o możliwości udzielenia wsparcia i jego wysokości zainteresowani mieszkańcy będą informowani odrębnie. Wysokość dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest i wyrobów azbestowych uzależniona jest od wysokości dotacji uzyskanej przez gminę na realizację Programu.

Realizacja Programu planowana jest na 2020 r. 

ANKIETA dla mieszkańców

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – Zał. nr 1 do ankiety

Klauzula informacyjna RODO – Zał. nr 3 do ankiety

żródło: www.strumien.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *