Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w gminie Strumień

Od 1 kwietnia 2021r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wyniesie 28,50 zł za osobę. Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami.

Osoby kompostujące bioodpady na własnej działce mogą skorzystać z ulgi, która wynosi 2 zł miesięcznie od osoby. W tym celu należy złożyć w urzędzie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której znajdują się odpowiednie pola dotyczące kompostowania. Druk deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu oraz na stronie internetowej gminy.

Właściciele nieruchomości będą mogli również dostarczać odpady (z wyjątkiem mieszkańców, którzy skorzystali z ulgi dla mieszkańców deklarujących kompostowanie bioodpadów i złożyli w urzędzie deklarację) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, Ks. Londzina 58.
PSZOK jest czynny:
Poniedziałek: 8:00-12:00
Środa: 14:00-18:00
Piątek: 12:00-16:00
Pierwsza sobota miesiąca: 8:00-12:00

Dla osób, które pomimo ustawowego obowiązku, nie segregują lub niewłaściwie segregują odpady, stawka wyniesie 80,00 zł miesięcznie od osoby. Tak wysoka stawka powinna działać mobilizująco i zachęcać do rzetelnego segregowania śmieci.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Zbytkowie przypada na dzień 18 czerwca 2021 r.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Strumień jest konsorcjum firm: Sanit-Trans Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne, PHU Operatus Marian Krajewski, Operatus Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

Zmiany w odbiorze odpadów w gminie Strumień znajdziecie na stronie Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

Opłata za pierwszy kwartał 2021 r. wynosi 20,00 zł za osobę/miesiąc, a od drugiego kwartału 2021 r. wynosi 28,50 zł za osobę/miesiąc
Terminy wnoszenia opłat:
– za I kwartał do 30 marca;
– za II kwartał do 30 czerwca;
– za III kwartał do 30 września;
– za IV kwartał do 30 grudnia.

Źródło: Urząd Miejski w Strumieniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *